Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 74

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Fpcb 생산기술 , 생산관리 구직합니다
김도영 Male - 37 years old
Fpcb 생산기술 , 생산관리 구직합니다

Bắc Ninh

7 Year 8 Month

Decision after interview
2 years college 05/04/2022
베트남 주재원을 꿈꿉니다.
정준영 Male - 34 years old
베트남 주재원을 꿈꿉니다.

10 Year 0 Month

50 million↑
01/03/2022
생산관리 및 구매,제조 관리 구직 원합니다.
성현직 Male - 40 years old
생산관리 및 구매,제조 관리 구직 원합니다.

14 Year 0 Month

100 million↑
2 years college 22/02/2022
NguyenHongKhiem_Cvjob
Nguyễn Hồng Khiêm Male - 30 years old
NguyenHongKhiem_Cvjob

Bắc Ninh

10 Year 0 Month

Decision after interview
08/02/2022
배우고자 하는 마인드는 어느 누구에게도 지지 않습니다.
손태영 Male - 47 years old
배우고자 하는 마인드는 어느 누구에게도 지지 않습니다.

Đồng Nai

2 Year 6 Month

Company policy
2 years college 28/12/2021
생산관리,현장관리,구매관리
양순명 Male - 48 years old
생산관리,현장관리,구매관리

20 Year 1 Month

Decision after interview
2 years college 14/12/2021
남보다 한 걸음 더 내딛을 지원자 차명진입니다.
차명진 Male - 50 years old
남보다 한 걸음 더 내딛을 지원자 차명진입니다.

Foreign

21 Year 5 Month

Decision after interview
2 years college 25/11/2021
생산 및 전기/설비보전 관리자
최웅식 Male - 39 years old
생산 및 전기/설비보전 관리자

Bình Dương

11 Year 0 Month

Company policy
4 years uiversity 04/11/2021
한국과 베트남 에서 다져진 15년 제조관리 자신 있습니다.! 생산관리 지원합니다.
권정환 Male - 45 years old
한국과 베트남 에서 다져진 15년 제조관리 자신 있습니다.! 생산관리 지원합니다.

Bắc Ninh

15 Year 10 Month

Company policy
2 years college 12/10/2021
항상 초심의 자세로 임하는 인재
오성진 Male - 42 years old
항상 초심의 자세로 임하는 인재

Bắc Ninh

15 Year 10 Month

Decision after interview
Others 29/09/2021
이력서(이 성봉)
이성봉 Male - 53 years old
이력서(이 성봉)

Foreign

21 Year 10 Month

Decision after interview
Vocational school 19/08/2021
금형 사상/조립, 총괄 현장관리 및 F/U 기술영업 경력자입니다
김태헌 Male - 42 years old
금형 사상/조립, 총괄 현장관리 및 F/U 기술영업 경력자입니다

Bắc Ninh

12 Year 9 Month

Decision after interview
4 years uiversity 16/08/2021
사출,도장,조립 생산 품질
박도영 Male - 46 years old
사출,도장,조립 생산 품질

Bắc Ninh

16 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 30/07/2021
GLOBAL 제조에서 생산관리의 TOP !
정대운 Male - 41 years old
GLOBAL 제조에서 생산관리의 TOP !

Bắc Ninh

11 Year 0 Month

Company policy
4 years uiversity 19/07/2021
생산관리/자재관리 전문가(베트남거주중 0912654383/한국폰010-8319-9505)
심재성 Male - 54 years old
생산관리/자재관리 전문가(베트남거주중 0912654383/한국폰010-8319-9505)

Ninh Bình

24 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 01/06/2021
[생산 기술 지원] 귀사의 품질을 혁신을 해드리겠습니다.
유건우 Male - 32 years old
[생산 기술 지원] 귀사의 품질을 혁신을 해드리겠습니다.

Hà Nội

7 Year 5 Month

Company policy
High school 31/05/2021
Giám đốc sản xuất, trưởng phòng kỹ thuật,khuôn mẫu, phòng phát triển
Nguyễn Văn Năm Male - 49 years old
Giám đốc sản xuất, trưởng phòng kỹ thuật,khuôn mẫu, phòng phát triển

5 Year 0 Month

Decision after interview
4 years uiversity 07/04/2021
생산제조운영
wpekdl3745 Male - 44 years old
생산제조운영

Foreign

8 Year 10 Month

Decision after interview
High school 09/03/2021
안녕하세요  이성학입니다
이성학 Male - 44 years old
안녕하세요 이성학입니다

New commer

Decision after interview
08/03/2021
제조기술관리 / 생산관리 (삼성SDI, 재료공학석사)
이세광 Male - 51 years old
제조기술관리 / 생산관리 (삼성SDI, 재료공학석사)

TP HCM

19 Year 11 Month

Decision after interview
Over master's degree 05/02/2021