Nhân viên Telesale Parttime

Công ty CP BĐS Bầu trời Sài Gòn

Apply Now
CAREERS:  Unrelated career
Employment type:   Full-time job
Working area:  TP HCM
Salary: 3-5 million

End of Reception: 22/05/2021

Type of Industry: 

Real Estate·Leasing·Brokerage

Views: 7 Candidate: 0 Save: 0

Job Posting: Nhân viên Telesale Parttime

RECRUITMENT GUIDELINE

Number of Recruits: 2 person
Job Category:  General Sales·Business,Customer service,Marketing·Telemarketing·TM,Business Consulting,Other
Department: Phòng Kinh doanh
Position/Title: Staff
Recruiting Sectors/Job Descriptions:

● Sử dụng điện thoại do công ty cung cấp

● Sử dụng data khách hàng do công ty giao để tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm của công ty đến khách hàng

● Được cung cấp tài liệu, văn phòng phẩm để thực hiện công việc

● Địa điểm làm việc: 118 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Qualifications and preferential terms

Educational Background: 2 years college
Apply Qualification

● Học vấn: sinh viên các trường Trung cấp/ Cao Đẳng/ Đại học

● Độ tuổi: từ 18-25t

● Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng

● Tự chủ động sắp lịch làm việc trung bình 6 ca/tuần)

Sex: No relation sex

Working Condition

Salary: 3-5 triệu
Welfare Benefits: Bonus,Telephone fee,Fuel fee.
Company address:: Hà Đô Centrosa, 118 đường 3/2, phường 12, Quận 10, TP HCM
View Map
Working area: TP HCM
Working day: Thứ Hai đến Thư Bảy
Working Time: 8h30-12h00, 13h30-17h00

Reception Period and Method

Reception period: 09/04/2021 ~ 22/05/2021
How to Reception: Apply Online
Application Form: JOBPRO ONLINE CV

Recruitment Procedures and Required Documents

Recruitment Procedures:

  • Thời hạn: 21/5/2021

  • Phương thức nộp: tất cả các hình thức

Required Documents:

  • CMND pho to

  • CV online bản photo

 

Contact to Us

Manager: Nguyễn Ngọc Lệ
Department: Nhân sự
Phone number: 0394001994
Phone number: 0394001994
Email: lienhe.skyrealtysg@gmail.com
Please apply now !
Nhân viên Telesale Parttime Share to: