KSD VINA

Lượt xem: 58 | Số tin đăng: 4 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: KSD VINA

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: kdsggang@naver.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 이재구
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Diem Thuy Industrial Zone, Phu Binh District, Thai Nguyen Province, Phú Bình, Thái Nguyên
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0346025653
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của KSD VINA

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
KSD VINA 삼성 1차 협력사 구매관리 주재원
면접 후 결정
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
15-10-2021
(30 ngày)
KSD VINA 생산관리 주재원 구인
면접 후 결정
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
05-09-2020
(30 ngày)
KSD VINA 생산관리 주재원 구인
면접 후 결정
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
10-03-2021
(30 ngày)
KSD VINA 삼성 1차 협력사 구매관리 주재원
면접 후 결정
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Thái Nguyên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
30-08-2021
(30 ngày)