KSD VINA

조회수: 44 | 채용공고: 4 | 지원자: 1

회사정보: KSD VINA

세금 코드:
기업 형태: 중소기업

담당자

담당자:
휴대폰:
Email: kdsggang@naver.com

기본정보

대표자: 이재구
회사정보:
회사주소: Diem Thuy Industrial Zone, Phu Binh District, Thai Nguyen Province, Phú Bình, Thái Nguyên
설립일: 01-01-1970
회사 웹사이트:
휴대폰:
전화번호: 0346025653
FAX:

재무정보/규모

년도 자본금 매출액 순이익 직원수
0 VND 0 VND 0 VND 0

진행중인 채용공고 KSD VINA

회사명 채용공고 학력/경력 지역/급여 등록일/마감일
KSD VINA 삼성 1차 협력사 구매관리 주재원
면접 후 결정
경력무관
학력무관
Thái Nguyên
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
15-10-2021
(30 ngày)
KSD VINA 생산관리 주재원 구인
면접 후 결정
경력무관
학력무관
Thái Nguyên
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
05-09-2020
(30 ngày)
KSD VINA 생산관리 주재원 구인
면접 후 결정
경력무관
학력무관
Thái Nguyên
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
10-03-2021
(30 ngày)
KSD VINA 삼성 1차 협력사 구매관리 주재원
면접 후 결정
경력무관
학력무관
Thái Nguyên
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
30-08-2021
(30 ngày)