CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA

Lượt xem: 562 | Số tin đăng: 7 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA

Mã số thuế: 0201724637
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: caisvina@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: JANG SEONG KYUN
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: LÔ CN4, KCN NAM CẦU KIỀN, XÃ KIỀN BÁI, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 02253645738
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA NHÂN VIÊN KINH DOANh
Nhân viên
1-3 năm
Giáo dục khác
Hải Phòng
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA NHÂN VIÊN MARKETING
Nhân viên
Trên 1 năm
Giáo dục khác
Hải Phòng
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
Nhân viên
Trên 1 năm
Giáo dục khác
Hải Phòng
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA CÔNG NHÂN NỮ
Khác
Trên 1 năm
Trên THCS
Hải Phòng
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA KẾ TOÁN
Nhân viên
1-3 năm
Giáo dục khác
Hải Phòng
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN
Nhân viên
Trên 3 năm
Giáo dục khác
Hải Phòng
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA NHÂN VIÊN KINH DOANh
Nhân viên
Giáo dục khác
Hải Phòng
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)