CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA

조회수: 562 | 채용공고: 7 | 지원자: 0

회사정보: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA

세금 코드: 0201724637
기업 형태: 외국기업

담당자

담당자:
휴대폰:
Email: caisvina@gmail.com

기본정보

대표자: JANG SEONG KYUN
회사정보:
회사주소: LÔ CN4, KCN NAM CẦU KIỀN, XÃ KIỀN BÁI, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
설립일: 01-01-1970
회사 웹사이트:
휴대폰:
전화번호: 02253645738
FAX:

재무정보/규모

년도 자본금 매출액 순이익 직원수
0 VND 0 VND 0 VND 0

진행중인 채용공고 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA

회사명 채용공고 학력/경력 지역/급여 등록일/마감일
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA NHÂN VIÊN KINH DOANh
Nhân viên
1-3년
기타 학력
Hải Phòng
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA NHÂN VIÊN MARKETING
Nhân viên
1년 이상
기타 학력
Hải Phòng
10-12 백만동
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
Nhân viên
1년 이상
기타 학력
Hải Phòng
12-15 백만동
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA CÔNG NHÂN NỮ
Khác
1년 이상
중학교 졸업 이상
Hải Phòng
5-7 백만동
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA KẾ TOÁN
Nhân viên
1-3년
기타 학력
Hải Phòng
7-10 백만동
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KHUÔN
Nhân viên
3년 이상
기타 학력
Hải Phòng
10-12 백만동
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA NHÂN VIÊN KINH DOANh
Nhân viên
기타 학력
Hải Phòng
7-10 백만동
Nộp hồ sơ
04-03-2019
(14 ngày)