Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Sơn NewTon Quốc Tế

Views: 111 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Sơn NewTon Quốc Tế

Tax code:
Type of company: Opened company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: hominhcanhtd@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner: Hồ Minh Cảnh
Company Profile:
Company address: 177D Nguyễn văn cừ, Ninh Kiều, TP.CT, , Hà Giang
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0939785842
Phone number: 0939785842
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Sơn NewTon Quốc Tế

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí... Tuyển Dụng giám sát bán hàng
Nhân viên
Newcommer
2 years college
Hà Nội
7-10 million
Nộp hồ sơ
15-08-2018
(14 ngày)