Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Diên Khánh

Views: 10 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Diên Khánh

Tax code: 0302437981
Type of company: Medium-Large company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: dienkhanhco@vnn.vn

BASIC INFORMATION

Owner: Nguyễn Thanh Lang
Company Profile:
Company address: 76 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0902564956
Phone number: 02838112002
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Diên Khánh

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch... Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc BVTV Và Phân Bón (Bình Dương, Đồng Nai, BRVT)
Nhân viên
1 year over
3 years college
Bình Phước
10-15 million
Nộp hồ sơ
24-02-2020
(14 ngày)