Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Tan Quang

Views: 5 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Tan Quang

Tax code:
Type of company: Small-Medium company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: tuyendung@tanquang.vn

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: Tháp T2 Tòa nhà HACC1, số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number:
Phone number: 02437151566
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Tan Quang

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty CP Truyền thông Đa... Kỹ sư Hệ thống
Nhân viên
Unrelated career
4 years uiversity
Hà Nội
Decision after interview
Nộp hồ sơ
15-12-2018
(14 ngày)