Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 2 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Vị trí Kỹ thuật hiện trường, địa điểm làm việc Phú Quốc - Kiên Giang
Trần Công Sơn Nam - 28 tuổi
Vị trí Kỹ thuật hiện trường, địa điểm làm việc Phú Quốc - Kiên Giang

Nhân viên mới

10-12 triệu
Đại học 20/08/2019
Chuyên viên kinh doanh - Trương Văn Hợp
Trương Văn Hợp Nam - 30 tuổi
Chuyên viên kinh doanh - Trương Văn Hợp

Kiên Giang

2 Năm 0 Tháng

7-10 triệu
Đại học 19/09/2018