Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 6 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Điều phối/ Tiếp nhận bảo hành
Đàm Thị Kim Ngân Nữ - 27 tuổi
Điều phối/ Tiếp nhận bảo hành

Nhân viên mới

3-5 triệu
Đại học 02/03/2020
CV- Hoang
Nguyễn Văn Hoàng Nam - 30 tuổi
CV- Hoang

2 Năm 2018 Tháng

7-10 triệu
Đại học 16/07/2019
Đặng Thị Khánh Dung ( HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ)
Đặng Thị Khánh Dung Nữ - 27 tuổi
Đặng Thị Khánh Dung ( HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ)

Tây Ninh

1 Năm 0 Tháng

7-10 triệu
Đại học 18/03/2019
hoang anh tuan
hoang anh tuan Nam - 38 tuổi
hoang anh tuan

Nhân viên mới

5-7 triệu
03/03/2019
HOÀNG VĂN HÒA
Hoàng Văn Hòa Nam - 25 tuổi
HOÀNG VĂN HÒA

Nhân viên mới

3-5 triệu
08/10/2018
KÍNH GỬI QUÝ CÔNG TY
Nguyễn Quốc Việt Nam - 35 tuổi
KÍNH GỬI QUÝ CÔNG TY

2 Năm 2014 Tháng

5-7 triệu
19/07/2018