Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Phuc nguyễn
Nguyễn hồng phúc Nam - 30 tuổi
Phuc nguyễn

1 Năm 6 Tháng

10-12 triệu
23/07/2019