Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Trần Văn Thâm
tvtham1974 Nữ - 50 tuổi
Trần Văn Thâm

11 Năm 0 Tháng

10-12 triệu
Đại học 26/03/2019