Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 26 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
이력서 (경력)
김정열 Nam - 51 tuổi
이력서 (경력)

Hà Nam

25 Năm 9 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 27/12/2022
Nhân viên sản xuất, quản lý chất lượng QA/QC
Đào Tuấn Anh Nam - 32 tuổi
Nhân viên sản xuất, quản lý chất lượng QA/QC

Bắc Ninh

8 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Cao đằng 10/11/2022
전기, 전자 제품 설계, 생산기술, 관리 경력자
PARK BYOUNG CHAN Nam - 50 tuổi
전기, 전자 제품 설계, 생산기술, 관리 경력자

Bắc Ninh

22 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trên Trung cấp 21/10/2022
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다
한규철 Nam - 44 tuổi
최선을 다하여 최고를 만들겠습니다

Nhân viên mới

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 17/08/2022
회사가 절 버리지 않는다면 절대로  회사를 배신 하지 않겠습니다.
신석민 Nam - 44 tuổi
회사가 절 버리지 않는다면 절대로 회사를 배신 하지 않겠습니다.

16 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 11/07/2022
믿음을 드릴수 있는 남자 권준엽 입니다.
권준엽 Nam - 37 tuổi
믿음을 드릴수 있는 남자 권준엽 입니다.

Bắc Ninh

6 Năm 11 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 26/04/2022
성실과 열정으로 내일의 가능성을 열겠습니다
김영민 Nam - 44 tuổi
성실과 열정으로 내일의 가능성을 열겠습니다

Hà Nội

14 Năm 2 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 13/03/2022
R&D 개발
박정륭 Nam - 28 tuổi
R&D 개발

Bắc Ninh

2 Năm 1 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 16/08/2021
[생산관리,제조,공정관리,생산기술] 에 지원합니다 .
이진무 Nam - 36 tuổi
[생산관리,제조,공정관리,생산기술] 에 지원합니다 .

Đồng Nai

3 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 05/07/2021
PM, 영업관리, 생산관리, 공정 관리 전문가
이현석 Nam - 47 tuổi
PM, 영업관리, 생산관리, 공정 관리 전문가

Bắc Ninh

18 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 08/06/2021
성실과 열정으로 내일의 가능성을 열겠습니다.
김승현 Nam - 40 tuổi
성실과 열정으로 내일의 가능성을 열겠습니다.

8 Năm 7 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
10/03/2021
이력서(Kim Myoung Su)
KIM MYOUNG SU Nam - 50 tuổi
이력서(Kim Myoung Su)

Bắc Ninh

22 Năm 1 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
24/02/2021
하면된다(항상 먼저 생각하고.먼저 뛰고.먼저 실천)
KIM HONG JU Nam - 52 tuổi
하면된다(항상 먼저 생각하고.먼저 뛰고.먼저 실천)

25 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 28/10/2020
생산관리및기계,공무관련경력14년입니다
최용남 Nam - 53 tuổi
생산관리및기계,공무관련경력14년입니다

Bắc Ninh

15 Năm 4 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 24/08/2020
생산 / 제조
김현철 Nam - 47 tuổi
생산 / 제조

Bắc Ninh

21 Năm 10 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 18/06/2020
기획 인사 총무 법무 공무 전산
김기현 Nam - 52 tuổi
기획 인사 총무 법무 공무 전산

Bắc Ninh

22 Năm 7 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 11/06/2020
최선을 다하여 최고의 회사를 만들겠습니다
나 영식 Nam - 58 tuổi
최선을 다하여 최고의 회사를 만들겠습니다

35 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 03/06/2020
대기만성형 인재
남태구 Nam - 40 tuổi
대기만성형 인재

5 Năm 5 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trên THPT 02/10/2019
새로운 직장을 구합니다
홍성경 Nam - 47 tuổi
새로운 직장을 구합니다

Bắc Ninh

15 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 24/07/2019
12년 해외제조경력
강병모 Nam - 46 tuổi
12년 해외제조경력

Bắc Giang

12 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Thạc sĩ 19/04/2019