Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Giới Thiệu CV
Trần Văn Tâm Trần Nam - 39 tuổi
Giới Thiệu CV

Nhân viên mới

15-20 Triệu
07/10/2018