Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Vũ Ngọc Cường Anh
Vũ Ngọc Cường Anh Nam - 54 tuổi
Vũ Ngọc Cường Anh

Nhân viên mới

7-10 triệu
Đại học 09/07/2019