Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
nhân viên kế toán
mã thị hằng Nữ - 28 tuổi
nhân viên kế toán

Bình Định

Nhân viên mới

5-7 triệu
09/07/2018