Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
이재수 입니다
이재수 Nam - 50 tuổi
이재수 입니다

18 Năm 0 Tháng

Trên 50 triệu
21/03/2018