Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Kế toán tổng hợp
Vũ Thị Huệ Nữ - 39 tuổi
Kế toán tổng hợp

Hà Nội

11 Năm 0 Tháng

20-25 Triệu
Đại học 09/07/2018