Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 2 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
구직
이귀만 Nam - 48 tuổi
구직

Hải Phòng

15 Năm 5 Tháng

Chính sách của công ty
20/03/2019
해외주재원 중간관리자 경력 4년6개월 - 자재, 물류관리 경력 有
Hyunjun Kim Nam - 37 tuổi
해외주재원 중간관리자 경력 4년6개월 - 자재, 물류관리 경력 有

6 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty
18/02/2019