Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 7

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Nhân viên trong công ty Nhật Bản
Nguyễn Phạm Thành Công Male - 24 years old
Nhân viên trong công ty Nhật Bản

TP HCM

New commer

Decision after interview
04/10/2020
BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHCN
LÊ DOÃN HOÀNG Male - 30 years old
BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHCN

4 Year 0 Month

15-25 million
4 years uiversity 02/06/2020
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn
Nguyễn Thị Huyền Female - 22 years old
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn

Bắc Giang

New commer

10-15 million
Others 23/03/2020
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 25 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 25 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
Đỗ Phương Thảo
Đỗ Phương Thảo Female - 28 years old
Đỗ Phương Thảo

Hà Nội

New commer

12-15 million
4 years uiversity 21/10/2018
서울강남에서영어학원8년운영
홍성진 Female - 45 years old
서울강남에서영어학원8년운영

TP HCM

19 Year 2 Month

Decision after interview
4 years uiversity 08/08/2018