Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 7

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Nhân viên trong công ty Nhật Bản
Nguyễn Phạm Thành Công Male - 24 years old
Nhân viên trong công ty Nhật Bản

TP HCM

New commer

Decision after interview
04/10/2020
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn
Nguyễn Thị Huyền Female - 22 years old
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn

Bắc Giang

New commer

10-15 million
Others 23/03/2020
오재현_입사지원서
Oh Jaehyun Male - 33 years old
오재현_입사지원서

Vĩnh Phúc

3 Year 0 Month

50 million↑
4 years uiversity 27/06/2019
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 25 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 25 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
서울강남에서영어학원8년운영
홍성진 Female - 45 years old
서울강남에서영어학원8년운영

TP HCM

19 Year 2 Month

Decision after interview
4 years uiversity 08/08/2018
Hồ sơ xin việc
Thành Ngọ Male - 32 years old
Hồ sơ xin việc

2 Year 6 Month

7-10 million
4 years uiversity 11/06/2018