Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 2

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Đặng Thị quỳnh
Đặng Thị Quỳnh Female - 25 years old
Đặng Thị quỳnh

New commer

5-7 million
4 years uiversity 07/08/2018
KẾ TOÁN TRƯỞNG/KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Nguyễn Ngọc Quang Male - 38 years old
KẾ TOÁN TRƯỞNG/KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Hà Nội

New commer

10- 12 triệu
18/04/2018