SỰ KIỆN TUYỂN DỤNG

Tên công ty : The Ascott VietNam

Tiêu đề : Ngày Hội Tuyển Dụng The Ascott VietNam

Ngày giờ : 09/07/2018 | 08:00 ~ 09/07/2018 | 18:00

Địa điểm : Tầng 02, Khách sạn VANDA, Số 03 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng

Nội dung

Xem Mục Lục

Tập đoàn quản lý thương hiệu căn hộ dịch vụ The Ascott Limited (Ascott) thuộc quyền sở hữu của CapitaLand. Quản lý 550 căn hộ dịch vụ cho dự án Citadines Blue Cove Danang. Tập đoàn đem đến rất nhiều cơ hội việc làm như sau:

 

I. OPERATION/KHỐI VẬN HÀNH – HOUSEKEEPING/BUỒNG PHÒNG

1. Asst Housekeeping Mgr/Phó phòng buồng phòng (02 người)
2. Housekeeping Supervisor/ Giám sát buồng phòng (29 người)
3. Housekeeping Attendant/ Nhân viên buồng phòng (117 người)
4. Public Area Attendant/ Nhân viên vệ sinh công cộng (52 người)

II. OPERATION/KHỐI VẬN HÀNH – GUEST SERVICE/LỄ TÂN

1. Asst Guest Service Mgr/Phó phòng lễ tân (03 người)
2. Ascott Host/ Nhân viên chăm sóc khách hàng (05 người)
3. Duty Manager/ Quản lý trực vận hành (05 người)
4. Guest Service Supervisor/ Giám sát lễ tân (11 người)
5. Guest Service Officer/ Nhân viên lễ tân (37 người)
6. Runner/ Nhân viên chuyển hành lý (15 người)
7. Clubhouse/Gym/Biz Centre Supervisor/ Giám sát phòng gym (04 người)
8. Clubhouse/Gym/Biz Centre Attendant/ Nhân viên phòng gym (16 người)
9. Driver/Lái xe (05 người)

III. ADMIN/HR/FINANCE HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN NHÂN SỰ

1. Asst Finance Mgr/Phó phòng tài chính kế toán (02 người)
2. Accounts Executive/ Nhân viên kế toán (04 người)
3. Accounts Officer/ Nhân viên thu ngân (02 người)
4. Assistant HR Manager/Phó phòng nhân sự (01 người)
5. Assistant HR Manager (Training)/Phó phòng nhân sự (đào tạo) (01 người)
6. Human Resource Officer/ Nhân viên Nhân sự (02 người)
7. Procurement Executive/Chuyên viên mua sắm (01 người)
8. Procurement Officer/Nhân viên mua sắm (01 người)
9. Assistant IT Manager/Phó phòng IT (01 người)
10. IT Officer/ Nhân viên IT (01 người)

IV. SECURITY/BỘ PHẬN AN NINH

1. Asst Security Mgr/Phó phòng an ninh (03 người)
2. Security Supervisor/ Giám sát an ninh (15 người)
3. Security Officer/ Nhân viên an ninh (82 người)
4. Doorman / Bellhop / Porter/ Nhân viên trực sảnh (15 người)

V. ENGINEERING/BỘ PHẬN KỸ THUẬT

1. Asst Eng Mgr /Phó phòng kỹ thuật (04 người)
2. Engineering Admin Officer/Nhân viên hành chính kỹ thuật (03 người)
3. Engineering Supervisor/ Giám sát kỹ thuật (12 người)
4. Technician/ Nhân viên kỹ thuật (65 người)

VI. SALES & MARKETING/BỘ PHẬN KINH DOANH&TIẾP THỊ

1. Assistant DOS/Phó Giám đốc kinh doanh (01 người)
2. Sale Manager/Quản lý kinh doanh (08 người)
3. Sales Executive/ Chuyên viên kinh doanh (03 người)
4. SMT Executive/ Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh (01 người)
5. Reservations Officer/ Nhân viên đặt phòng (06 người)
6. Marketing Executive/ Chuyên viên Marketing (01 người)

VII. FOOD&BEVERAGE/ẨM THỰC

1. Banquet/Convention Manager/ Quản lý phòng tiệc (01 người)
2. Banquet/Convention Supervisor/ Giám sát phòng tiệc (04 người)

VIII. RESIDENT MANAGER OFFICE

1. Admin Assistant/Thư ký hành chính (02 người)