The korea

Lượt xem: 226 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Notice: Undefined offset: 1 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 73

Thông Tin: The korea

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: 김미진(본사 센터장)/김경건 대표)
Số điện thoại di động: 821023810498
Email: Thekoreaed@naver.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 김경건
Thông tin công ty:

당사는 2012년 12월 한국 내에서 언론 및 홍보 에이젼시를 주업무로 창업하였으며,

2013년 중소기업청 해외 파트너쉽 프로그램 등을 통하여 베트남에 처음 방문하였으며,

2014년 기술교육 및 직업훈련 프로그램, EPS한국어 교육프로그램 등의 교육프로그램을 운영할 목적으로 베트남 현지 대학인 동도대학교외 하노이권 국립대학, 사립대학과 자매결연 및 협정을 맺고 전문교육업을 시작하였습니다.

 

현재는 한국 . 베트남에서 직업훈련, EPS한국어, 베트남어, 일본어, 영어, 등을 중점적으로 교육을 운영 중이며, 유학 및 어학체험연수 교육프로그램을 추가하여, 세계 여러나라의 학생들이 더 넓은 세상을 향하여 발돋음할 수 있도록 국가간 학생교류를 활발히 하고 있습니다.

Địa điểm công ty: 대한민국 경기도 안산시 단원구 고잔2동 540-9
Năm thành lập: 10-12-2012
Website công ty: https://dreaminglittleprince.modoo.at
Di động: 01023810498
Điện thoại: 82314879701
FAX: 82314879703

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
2012 4,000,000,000 VND 140,000,000,000 VND 10,000,000,000 VND 146

Tin Đăng Của The korea

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
The korea 한국. 베트남 (한국어/베트남어 교직원 모집)
기타
3-5 năm
Trên Thạc sĩ
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
24-05-2018
(30 ngày)
The korea 한국. 베트남 청년인턴쉽 프로그램 참여자 모집
인턴사원
Không yêu cầu
Trên THPT
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
24-05-2018
(30 ngày)