Isirius Vina

Lượt xem: 424 | Số tin đăng: 18 | Hồ sơ ứng tuyển: 6

Thông Tin: Isirius Vina

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: MR.OH
Số điện thoại di động: 0367449302
Email: sboh@isirius.co.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: No.42, street 12, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam, ,
Năm thành lập: 04-12-2017
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0941989544
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Isirius Vina

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Isirius Vina [호치민/7군] 회계/경리 담당자 채용(대리~과장급)
대리
1-3 năm
Đại học
Trà Vinh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
08-05-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [동나이/연짝공단] 원단영업 및 팔로우업 (신입~대리급)
대리
Nhân viên mới
Trên Đại học
Đồng Nai
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
22-05-2018
(14 ngày)
Isirius Vina [호치민/푸미흥인근] 회계/경리 담당자 채용(대리~과장급)
대리
1-3 năm
Đại học
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
07-05-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [호치민/7군] 회계/경리 담당자 채용(대리~과장급)
대리
1-3 năm
Đại học
Trà Vinh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
04-05-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [호치민/7군] 회계/경리 담당자 채용(대리~과장급)
대리
1-3 năm
Đại học
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
28-05-2018
(14 ngày)
Isirius Vina [호치민/푸미흥인근] 회계/경리 담당자 채용(대리~과장급)
대리
1-3 năm
Đại học
Thái Bình
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
07-05-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [베트남/동나이] 한국인 생산관리 경력직 채용
대리
Nhân viên mới
Đại học
Đồng Nai
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
28-05-2018
(14 ngày)
Isirius Vina [호치민/7군] 회계/경리 담당자 채용(대리~과장급)
대리
1-3 năm
Đại học
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
01-06-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [호치민/푸미흥인근] 회계/경리 담당자 채용(대리~과장급)
대리
1-3 năm
Đại học
Thái Bình
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
01-06-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [베트남/하이퐁] 한국인 생산관리 현지거주자 채용
과장
7-10 năm
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
15-06-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [베트남/빈증] 한국인 해외영업 현지거주자 채용
대리
Dưới 3 năm
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
12-07-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [베트남/빈증] 주방용품 구매담당 및 통번역
Nhân viên mới
THPT
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
12-07-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [베트남/빈증] 수출입무역 현지거주 한국인 채용
사원

Notice: Undefined offset: 27 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
TP HCM
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
19-07-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [베트남/빈증 바우방공단] 수출입 무역 1명 현지거주 한국인 채용
대리
Trên 3 năm
Đại học
Bình Dương
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
07-11-2018
(14 ngày)
Isirius Vina [베트남/빈증] 사무관리자 현지 한국인 채용
대리
Đại học
Bình Dương
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
15-11-2018
(14 ngày)
Isirius Vina 한국어 통역 구인합니다
Không yêu cầu
Không yêu cầu
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
11-12-2018
(30 ngày)
Isirius Vina [베트남/빈증 바우방공단] 수출입 무역 1명 현지거주 한국인 채용
대리
Trên 3 năm
Đại học
Bình Dương
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
04-04-2019
(30 ngày)
Isirius Vina [베트남/빈증] 사무관리자 현지 한국인 채용
대리
Đại học
Bình Dương
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
11-03-2019
(30 ngày)