VIKO Safety & Construction Co., Ltd

Lượt xem: 177 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: VIKO Safety & Construction Co., Ltd

Mã số thuế: 0107537661
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: yon1999un@hanmail.net

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: KIM YONG WOON
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: R701. Khung Dinh. Ha Dimh , Thanh Xuan. Ha Noi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 090 287 5682
Điện thoại: 24 200 6412
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của VIKO Safety & Construction Co., Ltd

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
VIKO Safety & Construction... 구인광고 (건축 및 안전관리. 공무) .
차장
1-3 năm
Không yêu cầu
Thái Nguyên
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
23-04-2018
(14 ngày)