(주)태성환경연구소

Lượt xem: 3 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: (주)태성환경연구소

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: hjw@ts-ei.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 김석만, 주미정
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 울산광역시 울주군 온산읍 회학3길 56-20, Hàn Quốc, Nước ngoài
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 07048615284
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của (주)태성환경연구소

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
(주)태성환경연구소 베트남지사 설립 및 영업 목적으로 한국 본사에서 근무가능한 베트남출신 직원 급구
협의 결정
Không yêu cầu
Trên Trung cấp
Nước ngoài
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
25-03-2021
(30 ngày)