SI TECH

Lượt xem: 38 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: SI TECH

Mã số thuế: 2300774255
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: 김철호
Số điện thoại di động: 0359866648
Email: eccjjang7@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 김철원
Thông tin công ty:

당사는 도장 & 증착 생산 전문 업체입니다.

주요 생산품은 S 社. 모바일 및 J 社. 하이바 이며
주요 업무는 증착기 (셔멀, 멀티) 생산, 설치, 유지, 보수, 조건 세팅 및 판매를 병행하고 있습니다.

Địa điểm công ty: Khu CN Hap Linh,, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh, 베트남
Năm thành lập: 15-03-2013
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 2223720881
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
2013 0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của SI TECH

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
SI TECH 증착기(셔멀, 멀티) 오퍼레이터 모집
팀장
Trên 3 năm
Không yêu cầu
Bắc Giang
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
20-12-2020
(30 ngày)