ACE HOTEL

Lượt xem: 13 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: ACE HOTEL

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: acehotel@workmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 100 shoreditch, Anh Quốc, Nước ngoài
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 447035934914
Điện thoại: 44703593491
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của ACE HOTEL

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
ACE HOTEL Hotel Vacancies
Staff
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Nước ngoài
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
07-10-2020
(30 ngày)