Công ty TNHH Dae Kwang vina

Lượt xem: 9 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty TNHH Dae Kwang vina

Mã số thuế: 2300795431
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: giang.tranthuy@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: An Jong Hwan
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0915005669
Điện thoại: 0915005669
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty TNHH Dae Kwang vina

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH Dae Kwang vina Tuyển Quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kỹ thuật MTC
Quản lý
Trên 3 năm
Đại học
Bắc Ninh
Thỏa thuận
Nộp hồ sơ
20-02-2019
(14 Ngày)