KYS

Lượt xem: 17 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: KYS

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: olivia@kysla.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Michael Song
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: No. 122H/2, 1B area, An Phu Ward, Thuận An, Bình Dương
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 01214860589
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của KYS

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
KYS KYS 미국 의류회사입니다. 베트남지사에서 근무해주실 인재분을 찾고있습니다.
매니저
1-3 năm
Tốt nghiệp Trung cấp
Bình Dương
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
19-11-2018
(30 Ngày)