채용공고 검색 , Lạng Sơn

검색결과

3 (오늘 등록 0)
회사명 채용공고 학력/경력 지역/급여 등록일/마감일
Tập đoàn sơn Newton Cần tuyển dụng giám đốc miền
Bảo hiểm-Finance(Bán hàng)
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Lạng Sơn
15-20 Triệu
마감
31/01/2019
(0 ngày)
công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Victoria Hà Nội Tuyển lao động phổ thông nuôi ăn ở
An ninh - Bảo vệ - An toàn
Trên 1 năm
Không yêu cầu
Hà Nội
5-7 triệu
마감
상시채용
công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ SCD Việt Nam Công nhân cơ khí nhôm kính, CNC
Lao động phổ thông
Trên 1 năm
Không yêu cầu
Hà Nội
7-10 triệu
마감
30/09/2018
(0 ngày)