Công ty TNHH mageplaza

조회수: 62 | 채용공고: 14 | 지원자: 1

회사정보: Công ty TNHH mageplaza

세금 코드:
기업 형태: 대기업

담당자

담당자:
휴대폰:
Email: chidtl@mageplaza.com

기본정보

대표자:
회사정보:
회사주소: Hồ Gươm Plaza 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
설립일: 01-01-1970
회사 웹사이트:
휴대폰:
전화번호: 02466871163
FAX:

재무정보/규모

년도 자본금 매출액 순이익 직원수
0 VND 0 VND 0 VND 0

진행중인 채용공고 Công ty TNHH mageplaza

회사명 채용공고 학력/경력 지역/급여 등록일/마감일
Công ty TNHH mageplaza THỰC TẬP SINH PHP
경력무관

Notice: Undefined offset: 27 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
22-01-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh PHP
Thực tập sinh
경력무관

Notice: Undefined offset: 27 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
3-5 백만동
Nộp hồ sơ
01-02-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza PHP Developer
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
Hà Nội
12-15 백만동
Nộp hồ sơ
06-03-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh Marketing
Thực tập sinh
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
3-5 백만동
Nộp hồ sơ
13-05-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza PHP Developer
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
Hà Nội
12-15 백만동
Nộp hồ sơ
13-05-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh PHP
Thực tập sinh
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
3-5 백만동
Nộp hồ sơ
13-05-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh nhân sự
Thực tập sinh
경력무관

Notice: Undefined offset: 5 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
3 백만동↓
Nộp hồ sơ
30-09-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza THỰC TẬP SINH PHP
경력무관

Notice: Undefined offset: 27 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
3-5 백만동
Nộp hồ sơ
29-08-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh Marketing
Thực tập sinh
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
3-5 백만동
Nộp hồ sơ
05-09-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Nhân viên Hành chính - Nhân sự
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
Hà Nội
5-7 백만동
Nộp hồ sơ
07-10-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Nhân viên SEO
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
Hà Nội
10-12 백만동
Nộp hồ sơ
05-09-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh SEO
Thực tập sinh
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
3-5 백만동
Nộp hồ sơ
05-09-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Nhân viên Content Marketing
Nhân viên
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
7-10 백만동
Nộp hồ sơ
12-11-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh PHP
Thực tập sinh
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
3 백만동↓
Nộp hồ sơ
12-11-2019
(14 ngày)