Công ty TNHH mageplaza

Lượt xem: 30 | Số tin đăng: 14 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: Công ty TNHH mageplaza

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: chidtl@mageplaza.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Hồ Gươm Plaza 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 02466871163
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty TNHH mageplaza

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH mageplaza THỰC TẬP SINH PHP
Không yêu cầu
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
22-01-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh PHP
Thực tập sinh
Không yêu cầu
Hà Nội
3-5 triệu
Nộp hồ sơ
01-02-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza PHP Developer
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
06-03-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh Marketing
Thực tập sinh
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
3-5 triệu
Nộp hồ sơ
13-05-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza PHP Developer
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
Hà Nội
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
13-05-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh PHP
Thực tập sinh
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
3-5 triệu
Nộp hồ sơ
13-05-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh nhân sự
Thực tập sinh
Không yêu cầu
Hà Nội
Dưới 3 triệu
Nộp hồ sơ
30-09-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza THỰC TẬP SINH PHP
Không yêu cầu
Hà Nội
3-5 triệu
Nộp hồ sơ
29-08-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh Marketing
Thực tập sinh
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
3-5 triệu
Nộp hồ sơ
05-09-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Nhân viên Hành chính - Nhân sự
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
Hà Nội
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
07-10-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Nhân viên SEO
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
05-09-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh SEO
Thực tập sinh
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
3-5 triệu
Nộp hồ sơ
05-09-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Nhân viên Content Marketing
Nhân viên
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
12-11-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH mageplaza Thực tập sinh PHP
Thực tập sinh
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
Dưới 3 triệu
Nộp hồ sơ
12-11-2019
(14 ngày)