PREMIUM HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Liên hệ | Thừa Thiên Huế | 15-20 Triệu 81 Ngày

Liên hệ | Thừa Thiên Huế | Cạnh tranh 29 Ngày

Liên hệ | Thừa Thiên Huế | Cạnh tranh 9 Ngày

Liên hệ | Thừa Thiên Huế | Cạnh tranh 6 Ngày

Liên hệ | Thừa Thiên Huế | 5-7 triệu 5 Ngày

PLUS HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt Giám sát bán hang huế 2018
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
Thừa Thiên Huế
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
07/03/2019
(81 Ngày)
RADISSON HOTEL IN THE AREA OF MUNICH, GERMANY Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Ngành Nhà Hàng & Khách Sạn Tại Đức
Khách sạn·Du lịch·Hàng không
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Nghệ An
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
04/02/2019
(50 Ngày)
AIA việt nam Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng SeaBank
Tư vấn kinh doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
24/01/2019
(39 Ngày)
Công Ty TNHH ALTOKA Công Ty TNHH ALTOKA
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Trung cấp
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
11/02/2019
(57 Ngày)
Xi Măng Đồng Lâm Chuyên viên Công nghệ thông tin, Nhân viên thí nghiệm ứng dụng
CNTT phần cứng-Mạng
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
10/01/2019
(25 Ngày)
seabank Chuyên viên/ Chuyên viên chính Hỗ trợ Dịch vụ nhân sự khu vực (Thừa Thiên Huế)
Hành chính·Văn phòng
Không yêu cầu
Đại học
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
02/01/2019
(17 Ngày)
CÔNG TY TNHH MTV SX TM TRƯƠNG GIA PHÁT Nhân Viên Kế Hoạch Theo Dõi Tiến Độ Sản Xuất
Kế hoạch-Chiến lược-Quản lý
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
25/01/2019
(40 Ngày)
Doanh Nghiệp Phú Nhật Phát Nhân viên hổ trợ văn phòng
Hành chính·Văn phòng
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Trung cấp
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
22/01/2019
(37 Ngày)
Công Ty CỔ PHẦN TNG POWER Nhân Viên Bán Hàng
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
22/12/2018
(6 Ngày)
CÔNG TY TNHH TM DV SX THANH HỒNG Kế toán bán hàng
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
18/01/2019
(33 Ngày)
Xi Măng Đồng Lâm Nhân viên thương vụ
Nhân Viên Kinh Doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
08/01/2019
(23 Ngày)
Công ty Đồng phục ACTION Nhân viên sales
Nhân Viên Kinh Doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
07/01/2019
(22 Ngày)

Kết quả tìm kiếm

Tổng 13 (đăng hôm nay 0)
Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công Ty TNHH Tmth Tuấn Việt Giám sát bán hang huế 2018
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
Thừa Thiên Huế
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
Công Ty TNHH ALTOKA Công Ty TNHH ALTOKA
Bán hàng-Kinh doanh
Tốt nghiệp Trung cấp
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
Xi Măng Đồng Lâm Chuyên viên Công nghệ thông tin, Nhân viên thí nghiệm ứng dụng
CNTT phần cứng-Mạng
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
RADISSON HOTEL IN THE AREA OF MUNICH, GERMANY Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Ngành Nhà Hàng & Khách Sạn Tại Đức
Khách sạn·Du lịch·Hàng không
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Nghệ An
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
Công Ty Tnhh Mtv Hừng Đông Xanh Nhân Viên Lễ Tân Tại Ks 5 Sao Ở Mỹ (Tuyển Dụng Thường Xuyên Toàn Quốc)
Khách sạn·Du lịch·Hàng không
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
seabank Chuyên viên/ Chuyên viên chính Hỗ trợ Dịch vụ nhân sự khu vực (Thừa Thiên Huế)
Hành chính·Văn phòng
Không yêu cầu
Đại học
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
CÔNG TY TNHH MTV SX TM TRƯƠNG GIA PHÁT Nhân Viên Kế Hoạch Theo Dõi Tiến Độ Sản Xuất
Kế hoạch-Chiến lược-Quản lý
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
AIA việt nam Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng SeaBank
Tư vấn kinh doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
Doanh Nghiệp Phú Nhật Phát Nhân viên hổ trợ văn phòng
Hành chính·Văn phòng
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Trung cấp
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
Công Ty CỔ PHẦN TNG POWER Nhân Viên Bán Hàng
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
CÔNG TY TNHH TM DV SX THANH HỒNG Kế toán bán hàng
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
5-7 triệu
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
Xi Măng Đồng Lâm Nhân viên thương vụ
Nhân Viên Kinh Doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian
Công ty Đồng phục ACTION Nhân viên sales
Nhân Viên Kinh Doanh
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Thừa Thiên Huế
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
Không giới hạn thời gian