TÌM VIỆC LÀM Biên phiên dịch-Thông dịch viên

Kết quả tìm kiếm

Tổng 181 (đăng hôm nay 0)
Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
BLOOM SPA – JAPAN BEAUTY STYLE Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Hết hạn
Không giới hạn thời gian