SEARCH JOBS at Bắc Ninh

PREMIUM SERVICE GUIDE

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 20 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 41 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 44 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 13 ngày

SPEED SERVICE GUIDE

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

20 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

44 ngày

PLUS SERVICE GUIDE

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên Y Tế
Health·Healthcare
Unrelated career
Trung cấp
Bắc Ninh
7-10 triệu
Apply Email
18/02/2022
(24 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên mua hàng
Import-Export·Foreign Trade
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
14/03/2022
(48 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên IT (phần mềm)
IT·High technology
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
07/03/2022
(41 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phó phòng sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
40-50 triệu
Apply Email
14/03/2022
(48 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật PE SMT
Engineering·Technology
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
07/04/2022
(72 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên vân hành máy đo 3D
Engineering·Technology
1 year over
Trung cấp
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
01/04/2022
(66 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân Sự mảng công lương
Accounting·Finance·Tax
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
07/02/2022
(13 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật sản xuất
Engineering·Technology
Over 2 years
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
09/02/2022
(15 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ sư SMT
Engineering·Technology
Over 2 years
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
03/02/2022
(9 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
IT·Solutions
Newcommer
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Apply Email
30/11/2023
(674 ngày)

Search Results

Total 469 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 생산설비관리 담당 채용
Kế hoạch bán hàng-Quản lý-Hỗ trợ
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 생산관리팀장 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 10 năm
대학4년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌(옌퐁) 한국기업 기구설계 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 재무회계 팀장 채용
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 7 năm
대학4년 졸업 이상
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Apply Email
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌(옌퐁) 한국기업 기구설계 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 영업관리 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 2 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 SMT 후공정 제조관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
1-3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌(꾸에보) 한국기업 인사총무 경력 채용
Công việc chung/Pháp lý
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên Y Tế
Y tế·Chăm sóc sức khỏe
Không yêu cầu
Trung cấp
Bắc Ninh
7-10 triệu
Apply Email
24/01/2022
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên mua hàng
Xuất nhập khẩu·Ngoại thương
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
20/01/2022
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên IT (phần mềm)
CNTT-Công nghệ cao
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
20/01/2022
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phó phòng sản xuất
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 3 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
40-50 triệu
Apply Email
20/01/2022
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ thuật PE SMT
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
16/01/2022
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 SMT 제조기술 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên vân hành máy đo 3D
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
Trung cấp
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
10/01/2022
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 인사총무 경력 채용
Công việc chung/Pháp lý
Trên 3 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 설비/자재 구매 경력 채용
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 전자업종 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 구매 경력 채용
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 구매자재 경력 채용
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
Trên 3 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time