SEARCH JOBS at Bắc Ninh

PREMIUM SERVICE GUIDE

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 13 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 32 ngày

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 13 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 13 ngày

SPECIAL SERVICE GUIDE

SPEED SERVICE GUIDE

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

13 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

4 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Unrelated career | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

13 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

13 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

13 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

1 year over | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

13 ngày

PLUS SERVICE GUIDE

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
YGTECH VINA HOT NOTE 사출 경력자 생산 총괄 모집
Production·Manufacturing
3 years ↑
고등학교 졸업
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
22/06/2020
(16 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY ME
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
10-12 triệu
Apply Now
18/06/2020
(12 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phó phòng tiêu chuẩn
Quality management (QA/QC)
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
26/06/2020
(20 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Kỹ Sư Thiết Kế Máy Móc/ Jig
Mechanical·Mechanical equipment
Newcommer
Cao đằng
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Apply Now
16/07/2020
(40 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh
General Sales·Business
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
05/08/2020
(60 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ sư vận hành máy SMT
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Apply Now
29/06/2020
(23 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên mua hàng
Import-Export·Foreign Trade
Unrelated career
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
19/06/2020
(13 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên an toàn
Safety·Quality·Inspection
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
17/07/2020
(41 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên môi trường
Landscape·Environment
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
19/06/2020
(13 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phó phòng pháp chế
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
17/07/2020
(41 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Phó Phòng Chất Lượng - Phó Phòng CS
Mechanical·Mechanical equipment
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Now
16/07/2020
(40 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển thiết kế cơ khí 3D
Metal·Moldmaking
Over 2 years
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
18/06/2020
(12 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Foreign language·Interpreter·Translator
Over 2 years
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Now
08/06/2020
(2 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển lập trình PLC
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
21/08/2020
(76 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
IT·Solutions
Newcommer
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Apply Email
30/11/2023
(1272 ngày)

Search Results

Total 291 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
YGTECH VINA HOT NOTE 사출 경력자 생산 총괄 모집
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 3 năm
고등학교 졸업
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌(옌퐁) 한국기업 사출 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국중견기업 재무관리 경력 채용
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 5 năm
대학4년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌(옌퐁) 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
VDS Vietnam co.,ltd HOT NOTE 전자 제조업 각 분야 경력직 채용
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
31/05/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
31/05/2020
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌(옌퐁) 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kỹ sư vận hành máy SMT
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Apply Now
31/05/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên an toàn
An toàn-Chất lượng-Kiểm tra
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Nhân viên môi trường
Kiến tạo Cảnh quan·Môi trường
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phó phòng tiêu chuẩn
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 3 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển nhân viên mua hàng
Xuất nhập khẩu·Ngoại thương
Không yêu cầu
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO Phó phòng pháp chế
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 3 năm
Đại học
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Điện·Điện tử·Điều khiển
Trên 3 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
10-12 triệu
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Kỹ Sư Thiết Kế Máy Móc/ Jig
Cơ khí·Chế tạo máy
Nhân viên mới
Cao đằng
Bắc Ninh
12-15 Triệu
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY ME
Cơ khí·Chế tạo máy
Nhân viên mới
Cao đằng
Bắc Ninh
10-12 triệu
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Phó Phòng Chất Lượng - Phó Phòng CS
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 3 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Now
30/04/2020
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 기술엔지니어 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌(옌퐁) 한국기업 영업부 직원 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국중견기업 재무관리 경력 채용
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 5 năm
대학4년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time