SEARCH JOBS at Bắc Ninh

PREMIUM SERVICE GUIDE

1 year over | Bắc Ninh | Chính sách của công ty 20 ngày

Unrelated career | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 17 ngày

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 17 ngày

Unrelated career | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn 17 ngày

PRIME SERVICE GUIDE

SPECIAL SERVICE GUIDE

SPEED SERVICE GUIDE

Công ty TNHH JOBPRO

3 years ↑ | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

17 ngày

Công ty TNHH JOBPRO

Unrelated career | Bắc Ninh | Thoả thuận sau phỏng vấn

17 ngày

PLUS SERVICE GUIDE

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh
General Sales·Business
1 year over
Trung cấp
Bắc Ninh
Chính sách của công ty
Apply Email
15/04/2021
(48 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý giá thành
Accounting·Finance·Tax
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
22/04/2021
(55 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kỹ thuật thiết bị
Mechanical·Mechanical equipment
Unrelated career
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
12/04/2021
(45 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân vên IT lập trình
Điện·Điện tử·Điều khiển
3 years ↑
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
15/03/2021
(17 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển tổ trưởng sản xuất
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
15/03/2021
(17 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên chất lượng IQC
Mechanical·Mechanical equipment
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
15/03/2021
(17 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý giá thành, báo giá
Accounting·Finance·Tax
1 year over
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
08/04/2021
(41 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên nhân sự
Administration·Office work
Over 2 years
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
20/04/2021
(53 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên báo cáo
Mechanical·Mechanical equipment
Unrelated career
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Now
12/04/2021
(45 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển kế toán nội bộ
Accounting·Finance·Tax
Unrelated career
Cao đằng
Bắc Ninh
10-12 triệu
Apply Email
04/03/2021
(6 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển Nhân viên kỹ thuật IT
IT·Solutions
Newcommer
대학교(4년) 졸업
Bắc Ninh
7-10 백만동
Apply Email
30/11/2023
(1007 ngày)

Search Results

Total 375 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý giá thành
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
26/03/2021
(28 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 영업관리 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 관리팀장 경력 채용
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 SMT 제조기술 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 제조관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 기구개발 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 외주관리 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 2 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 영업관리 경력 채용
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 1 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 품질관리 경력 채용
Quản lý chất lượng (QA/QC)
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
회사내규에 따름
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 제조관리 경력 채용
Sản xuất-Vận hành sản xuất
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 스피커 개발관리 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 기구설계/개발 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
대학2년 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Email
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 SMT제조기술 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kinh doanh
Bán hàng-Kinh doanh
Trên 1 năm
Trung cấp
Bắc Ninh
Chính sách của công ty
Apply Email
21/02/2021
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên quản lý giá thành, báo giá
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
15/02/2021
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 공무부문 경력 채용
Giám sát xây dựng
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Apply Now
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên nhân sự
Hành chính·Văn phòng
Trên 2 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
15-20 Triệu
Apply Email
29/01/2021
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국기업 기구설계/개발 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển tổ trưởng sản xuất
Cơ khí·Chế tạo máy
Trên 1 năm
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
21/01/2021
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên kỹ thuật thiết bị
Cơ khí·Chế tạo máy
Không yêu cầu
Cao đằng
Bắc Ninh
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
21/01/2021
(0 ngày)