SEARCH JOBS Foreign language·Interpreter·Translator at TP HCM

Search Results

Total 30 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH EBADA VINA HOT NOTE Thông dịch -Phiên dịch tiếng Hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
Cao đằng
Bình Dương
Thoả thuận sau phỏng vấn
Apply Email
30/09/2020
(0 ngày)
MAYPOLE HOT NOTE Maypole Entertainment tìm kiếm nhân viên
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
기타 학력
TP HCM
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH DM&C [HCM] [GẤP] CÔNG TY TNHH DM&C TUYỂN DỤNG BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN 2019
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
Không yêu cầu
TP HCM
15-20 Triệu
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
대학(2년) 졸업 이상
TP HCM
20-25 백만동
Closed
31/08/2019
(0 ngày)
K&D SEOUL JSC HOT NOTE 현지인 통역 채용공고
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
대학(2년) 졸업 이상
TP HCM
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
Isirius Vina 한국어 통역 구인합니다
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
학력무관
TP HCM
면접 후 결정
Closed
31/12/2018
(0 ngày)
CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NATURAL LIFE *급구* 한국어 가능한 베트남 정직원 모집합니다.
Hành chính·Văn phòng
Không yêu cầu
학력무관
TP HCM
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
BNF VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Tuyển phiên dịch viên tiếng Hàn/ Trợ lý Tổng giám đốc tiếng Hàn/ Korean Interpreter Translator
Báo chí-Biên tập viên-Xuất bản
1-3 năm
Trên Cao đẳng
TP HCM
25-30 triệu
Closed
Unlimited time
WIMEXKOREA Find main assistant
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
학력무관
TP HCM
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
BNF VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 01 Korean Interpreter Translator
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Trên Cao đẳng
TP HCM
20-25 Triệu
Closed
Unlimited time
NEXUSTECH 영업보조: 한국어 가능한 베트남분 구인합니다
Bán hàng-Kinh doanh
Không yêu cầu
학력무관
Hà Nội
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
CTY TNHH ILA VIETNAM Nhân Viên Tư Vấn Chương Trình
Giáo dục·Đào tạo
Trên 1 năm
Tốt nghiệp Trung cấp
TP HCM
7-10 triệu
Closed
30/11/2018
(0 ngày)
H.DREAM lamborghini xe may(한국어통역)
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
기타 학력
TP HCM
12-15 백만동
Closed
31/10/2018
(0 ngày)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ CHÂU Á THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
3-5 năm
Đại học
TP HCM
20-25 Triệu
Closed
Unlimited time
alo hcmc co.,ltd. [통역 겸 경리] 직원 구합니다.
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 3 năm
대학교(4년) 졸업
TP HCM
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO 한국어 가능한 회계 사무 직원 모집(Trên 20 triệu)
Hành chính·Văn phòng
Không yêu cầu
Trên Trung cấp
TP HCM
20-25 Triệu
Closed
20/09/2018
(0 ngày)
애플아이엠씨미디어주식회사 [호치민] 한국 미디어 마케팅 회사에서 베트남 가능한 인재를 구합니다.
Quảng cáo·Đối ngoại·Truyền thông
Không yêu cầu
대학(2년) 졸업 이상
TP HCM
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
Isirius Vina [베트남/빈증] 주방용품 구매담당 및 통번역
Mua hàng·Tài liệu·Hàng trong kho
Nhân viên mới
고등학교 졸업
TP HCM
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
SAMSUNG KNITTING NEEDLE SALES VINA 한국어 통역 구인
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
대학교(4년) 졸업
TP HCM
12-15 백만동
Closed
Unlimited time
The korea 한국. 베트남 (한국어/베트남어 교직원 모집)
Giáo dục·Đào tạo
3-5 năm
석사 학위 이상
Hà Nội
면접 후 결정
Closed
Unlimited time