SEARCH JOBS Foreign language·Interpreter·Translator at Bà Rịa - Vũng Tàu

Search Results

Total 3 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Sung Ji Vina NOTE [Sung Ji Vina] Phu my, Vung tau baria 지역, 플랜트 건설현장에서 일할 베트남 현지인 통역 인재 구합니다
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
학력무관
Bà Rịa - Vũng Tàu
회사내규에 따름
Closed
Unlimited time
DASAN SEAFOOD CO.,LTD 한국어 가능한 베트남 직원 구합니다. Đang tìm nhân viên có thể nói tiếng Hàn được
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
학력무관
Bà Rịa - Vũng Tàu
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DAEKWANG Tuyển phiên dịch viên Tiếng Hàn - ưu tiên Nam
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thỏa thuận
Closed
31/03/2018
(0 ngày)