SEARCH JOBS Foreign language·Interpreter·Translator at Đồng Nai

Search Results

Total 3 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
HAN KOOK BOBBIN VINA 한국기업 베트남인 우대 : 사출 엔지니어, 금형 엔지니어, 통역(사무업무 병행) 직원 모집 합니다.
Cơ khí·Chế tạo máy
Không yêu cầu
학력무관
Đồng Nai
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
Công ty cung ứng nhân lực Tổng hợp các việc làm phiên dịch
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Đại học
Đồng Nai
Thỏa thuận
Closed
Unlimited time
Công Ty TNHH Nasan HCM Việt Nam Thông Dịch Viên Tiếng Hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Đại học
Đồng Nai
Cạnh tranh
Closed
31/03/2018
(0 ngày)