SEARCH JOBS Foreign language·Interpreter·Translator at Đà Nẵng

Search Results

Total 5 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH Sức sống Tâm An Nhân viên Dịch vụ Khách Hàng tiếng Hàn
Chăm sóc khách hàng
Trên 1 năm
Cao đằng
Đà Nẵng
10-12 triệu
Closed
10/03/2020
(0 ngày)
문창비나 HOT NOTE 한국어가능하신통역을모십니다.
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
학력무관
Đà Nẵng
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
URD FAR EAST VINA Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
고등학교 졸업
Đà Nẵng
면접 후 결정
Closed
31/08/2018
(0 ngày)
문창비나 한국어가능하신통역을모십니다.
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
대학교(4년) 졸업
Đà Nẵng
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
다낭 킴스 외국인 투자 지원 회사 외국인 투자 지원 회사, 한국인 지원 직원 모집
Chăm sóc khách hàng
Không yêu cầu
대학교(4년) 졸업
Đà Nẵng
면접 후 결정
Closed
21/03/2018
(0 ngày)