SEARCH JOBS Foreign language·Interpreter·Translator at Hà Nam

Search Results

Total 9 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển phiên dịch tiếng trung
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Cao đằng
Hà Nam
Thoả thuận sau phỏng vấn
Closed
31/07/2020
(0 ngày)
Công Ty TNHH ACE Antenna HOT NOTE NHÂN VIÊN MUA HÀNG TIẾNG TRUNG
Điện·Điện tử·Điều khiển
1-3 năm
Đại học
Hà Nội
Thỏa thuận
Closed
31/03/2020
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hà Nam
15-20 Triệu
Closed
30/11/2019
(0 ngày)
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển phiên dịch tiếng trung
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Thái Nguyên
Cạnh tranh
Closed
30/11/2019
(0 ngày)
Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina NOTE TUYỂN GẤP PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG
Vật tư-Quản lý mua hàng
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hà Nam
12-15 Triệu
Closed
28/04/2019
(0 ngày)
ILLJIN COM VINA [hà nam] 통역 경력직 구합니다.
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 3 năm
대학교(4년) 졸업 이상
Hà Nam
15-20 백만동
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH KangYin Phiên dịch tiếng Trung
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 3 năm
Đại học
Hà Nam
7-10 triệu
Closed
Unlimited time
CÔNG TY TNHH JINYOUNG G&T VIETNAM TUYỂN DỤNG GẤP 05 PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
Điện·Điện tử·Điều khiển
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hà Nội
Thỏa thuận
Closed
30/06/2018
(0 ngày)
Công ty cung ứng nhân lực KCN Đồng Văn - Hà Nam - TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN XƯỞNG SX
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hà Nam
12-15 Triệu
Closed
30/04/2018
(0 ngày)