SEARCH JOBS Foreign language·Interpreter·Translator at Vĩnh Phúc

Search Results

Total 13 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
SEKONIX CO.,LTD NOTE [SEKONIXVINA] Phiên Dịch Tiếng Hàn 한국어 통역 직원 채용
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
학력무관
Vĩnh Phúc
20-25 백만동
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyên biên phiên dịch tiếng hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Vĩnh Phúc
15-20 Triệu
Closed
31/07/2019
(0 ngày)
Công ty TNHH Daegun Daegun Tuyển phiên dịch tiếng Hàn Quốc
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
Không yêu cầu
Vĩnh Phúc
15-20 Triệu
Closed
Unlimited time
세코닉스 비나 Sekonix Vina 한국어 통역 직원 채용 공고
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hà Nội
20-25 Triệu
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân viên Phiên dịch tiếng Hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
Vĩnh Phúc
20-25 Triệu
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Trên Trung cấp
Vĩnh Phúc
15-20 Triệu
Closed
Unlimited time
Công ty TNHH Nanos Vina PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Đại học
Vĩnh Phúc
20-25 Triệu
Closed
Unlimited time
CÔNG TY NANOS VINA THỐNG BÁO TUYỂN DỤNG NANOS VINA
Hành chính·Văn phòng
1-3 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Vĩnh Phúc
Thỏa thuận
Closed
17/05/2018
(0 ngày)
CÔNG TY TNHH UJU VINA UJU VINA tuyển nhân viên phiên dịch
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
Đại học
Vĩnh Phúc
Thỏa thuận
Closed
Unlimited time
Công ty cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN.
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
Đại học
Vĩnh Phúc
15-20 Triệu
Closed
11/04/2018
(0 ngày)
CÔNG TY TNHH SOLUM VINA TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN CHO PHÒNG LOGISTICS VÀ MUA HÀNG
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Trên 1 năm
Đại học
Vĩnh Phúc
20-25 Triệu
Closed
Unlimited time
Công ty cung ứng nhân lực TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG BIẾT TIẾNG HÀN
Kế toán-Kiểm toán-Tài chính Thuế
Trên 1 năm
Đại học
Vĩnh Phúc
Cạnh tranh
Closed
31/03/2018
(0 ngày)
Công ty cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam Tuyển Phiên Dịch Văn Phòng
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
1-3 năm
Trên Trung cấp
Bắc Giang
15-20 Triệu
Closed
22/11/2017
(0 ngày)