SEARCH JOBS HR·Labor Management at Kiên Giang

Search Results

Total 1 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty Dịch Vụ Viễn Thông FPT - Chi Nhánh Kiên Giang Cộng tác viên Hành chánh Nhân sự FPT Telecom Kiên Giang
Thư ký-Hành chính
Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đằng
Kiên Giang
Thỏa thuận
Closed
25/11/2018
(0 ngày)