SEARCH JOBS HR·Labor Management at Nghệ An

Search Results

Total 2 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công Ty Cổ Phần tập đoàn PNG. Nhân viên kinh doanh, thợ hàn, làm cửa sắt
Lao động phổ thông
Tốt nghiệp Trung cấp
Nghệ An
Cạnh tranh
Closed
Unlimited time
Nhà máy sơn AnDys Chuyên Viên Nhân Sự
Nhân sự·Quản lý lao động
Trên 1 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Nghệ An
7-10 triệu
Closed
Unlimited time