SEARCH JOBS HR·Labor Management at Hưng Yên

Search Results

Total 1 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển quản lý hành chính nhân sự
Nhân sự·Quản lý lao động
5-10 năm
Cao đằng
Hưng Yên
20-30 triệu
Closed
30/11/2020
(0 ngày)