SEARCH JOBS HR·Labor Management at Phú Thọ

Search Results

Total 1 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE Tuyển nhân viên hành chính nhân sự
Hành chính·Văn phòng
Trên 2 năm
Cao đằng
Phú Thọ
Thoả thuận sau phỏng vấn
Closed
14/05/2021
(0 ngày)