SEARCH JOBS Engineering·Technology at Bắc Ninh

Search Results

Total 94 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Máy
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
10-12 백만동
Closed
20/04/2019
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국회사 PLC프로그램 경력직 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 박닌 한국회사 기구설계 경력직 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 5 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM 기술, 생산, 품질, 해외기술영업 인재를 구합니다.
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
학력무관
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
CÔNG TY TNHH DONGYANG E&P VIỆT ANM TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT SMT - IMT
Kỹ thuật·Công nghệ
3-5 năm
Không yêu cầu
Hà Nội
15-20 Triệu
Closed
30/11/2018
(0 ngày)
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM 공장 시설관리자 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
대학(2년) 졸업 이상
Bắc Ninh
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
CÔNG TY TNHH COMPKOREA VINA THỢ HÀN - THỢ ĐIỆN
Kỹ thuật·Công nghệ
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Bắc Ninh
10-12 triệu
Closed
30/09/2018
(0 ngày)
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd Quản lý sản xuất
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
Đại học
Bắc Ninh
10-12 triệu
Closed
Unlimited time
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd Kỹ sư Quy trình/ Thiết bị
Kỹ thuật·Công nghệ
1-3 năm
Tốt nghiệp Cao đằng
Hà Nội
7-10 triệu
Closed
Unlimited time
Công ty cung ứng nhân lực Nhân viên sale engineer
Kỹ thuật·Công nghệ
1-3 năm
Đại học
Bắc Ninh
10-12 triệu
Closed
11/04/2018
(0 ngày)
TNHH Seojin Vina Kỹ sư hóa học
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 1 năm
Đại học
Bắc Ninh
Thỏa thuận
Closed
Unlimited time
Tập đoàn Samsung Ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực điện hóa
Kỹ thuật·Công nghệ
3-5 năm
Đại học
Thái Nguyên
12-15 Triệu
Closed
31/03/2018
(0 ngày)
Daekhon VINA Vision software Engineer - Tuyển dụng Kĩ thuật phần mềm.
Kỹ thuật·Công nghệ
Không yêu cầu
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
10-12 triệu
Closed
30/04/2018
(0 ngày)
Daekhon VINA Vision Engineer - Tuyển dụng Kĩ thuật mảng Vision Công nghiệp
Kỹ thuật·Công nghệ
Không yêu cầu
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
10-12 triệu
Closed
30/04/2018
(0 ngày)