SEARCH JOBS Engineering·Technology at Vĩnh Phúc

Search Results

Total 3 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH JOBPRO HOT NOTE TUYỂN KỸ THUẬT SẢN XUẤT KIÊM PHIÊN DỊCH
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
Cao đằng
Vĩnh Phúc
Thoả thuận sau phỏng vấn
Closed
14/01/2023
(0 ngày)
JOBPRO CO., LTD 빈푹 한국기업 제조기술 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
학력무관
Vĩnh Phúc
면접 후 결정
Closed
Unlimited time
JOBPRO CO., LTD 빈푹 한국기업 SMT 품질관리 경력 채용
Kỹ thuật·Công nghệ
Trên 3 năm
학력무관
Vĩnh Phúc
면접 후 결정
Closed
Unlimited time